Home | Sitemap | Mail
     
METALURGIE
SiC METALURGICKÝ
SiC BRIKETY
FeSi
BRUSIVA
KARBID KŘEMÍKU FEPA
BÍLÝ KORUND FEPA
HNĚDÝ KORUND FEPA
ŽÁROMATERIÁLY
KARBID KŘEMÍKU
BÍLÉ KORUNDY
HNĚDÉ KORUNDY
TITANOVÉ BĚLOBY
TITANOVÁ BĚLOBA KTR 720
TITANOVÁ BĚLOBA KTR 600
TITANOVÁ BĚLOBA R02
MASTKY
ŘADA KT
ŘADA KTB
ŘADA CM
ŘADA SM
BAREVNÉ PIGMENTY
CHROMITÉ PIGMENTY
ŽELEZITÉ PIGMENTY
BURELY
SMĚSNÉ PIGMENTY
ORGANICKÉ PIGMENTY
PLNIVA
BARYTY
MLETÉ VÁPENCE
 

KDO JSME?
Společnost KOLTEX se zabývá výrobou, velkoobchodní i maloobchodní distribucí metalurgických materiálů a briket, brusiv, žáromateriálů, titanových bělob, různých typů mastků, barevných pigmentů a plniv. Poskytujeme kompletní služby, které jsou spojeny s komplexním vyhodnocením požadavků zákazníka na základě jeho objednávky, s optimálním nastavením výrobních a distribučních procesů a s adekvátním uspokojením jednotlivých požadavků zákazníků.


PROČ SI VYBRAT NÁS?
• Cílem naší společnosti je výrazná orientace na potřeby zákazníka a jeho spokojenost.
• Cílem je rovněž poskytovat kvalitní služby a budovat tak stále širší základnu spokojených zákazníků.
• V průběhu naší činnosti sledujeme vývoj trhu a nové trendy a rozšiřujeme své služby tak, abychom klientům byli schopni poskytnout kompletní a profesionální řešení požadavků.
• Naší snahou je rozšiřování výrobních kapacit , vytváření efektivních pracovních skupin, tak aby mohly být potřeby zákazníků flexibilně uspokojovány.
• Tento přístup zaručuje vysokou kvalitu výsledného produktu.
• Reference


HISTORIE SPOLEČNOSTI
• Společnost KOLTEX byla založena v roce 1990. Sídlem administrativních a provozních složek je od počátku Mnichovo Hradiště.
• 1990 – 1996 Z počátku byla naše společnost orientována na mezinárodní přepravu a velkoobchodní prodej barevných pigmentů, metalurgických a brusných materiálů.
• 1996 V tomto roce se podíl aktivit společnosti KOLTEX výrazně přesunul k výrobním procesům v oblasti metalurgických materiálů. Tím došlo k posílení možností uspokojování požadavků zákazníků nejen v České republice, ale i v Evropě a jinde ve světě.
• 2000 V tomto roce se společnost KOLTEX transformovala do společnosti KOLTEX COLOR, s.r.o., do podoby, jakou má až dodnes.
• 2002 V tomto roce byla zakoupen  závod na výrobu SiC a bílých umělých korundů v Benátkách nad Jizerou
• 2003 Po velkém rozšíření výrobních kapacit byla v tomto roce založena nová společnost KORUND BENÁTKY, s.r.o., ( www.korund.cz ), která převzala část výrobního programu. Obě firmy jsou v neustálém úzkém kontaktu a tím dochází k maximálnímu uspokojení požadavků zákazníků.
• 2004 V tomto roce byla společnost KOLTEX COLOR, s.r.o. certifikována jako společnost fungující podle systému řízení kvality podle norem ČSN EN ISO 9001: 2001.
• 2005-2006 Výstavba nové briketovací linky v provoze Benátky nad Jizerou.
• 2011-2014 Zásadní rekonstrukce provozu v Benátkách n. Jizerou.
• 2015  Zahájena výstavba třetí briketovací linky

 
 
KORUND BENÁTKY
Výroba brusných zrn bílých, hnědých korundů a karbidů křemíku má v Benátkách nad Jizerou dlouholetou tradici. Od počátku minulého století až po současnost, brusné zrno původem z Benátek nad Jizerou, vždy patřilo mezi světově uznávané výrobky. Současný ucelený sortiment jediného výrobce zrn bílých korundů v České republice, začíná na zrnitosti F 16 a končí zrnitostí F 240. Dále je standardně vyráběno třídění 0-0,1 mm, 0-1mm, 1-3 mm, 3-5 mm, materiály pro žárokrytí a korundové směsi do průmyslových podlah. Všechny zrnitosti jsou vyráběny v několika jakostech, dle požadavků odběratelů. Zrna SiC jsou vyráběna obdobnou technologií jako zrna bílých korundů, v zrnitosti od F 16 do F 1200. www.korund.cz


SiC BRIKETY
Brikety SiC jsou vyráběny s různými obsahy SiC, různých tvarů a velikostí. Typické obsahy SiC 50- 70 %.
Authors: KORUND Benátky, s.r.o., Vyjaha & Kai