METALURGIE

BRUSIVA

ŽÁROMATERIÁLY

BAREVNÉ PIGMENTY

PLNIVA

 
 

typ výrobku:

karbid křemíku černý, třídění F14 – F200  


BROUSICÍ ZRNA ČERNÉHO KARBIDU KŘEMÍKU

1. Černý karbid křemíku se vyrábí redukcí oxidu křemíku uhlíkem, která probíhá při dostatečně vysokých teplotách v elektrických odporových pecích. Po odtřídění jemně krystalického nezreagovaného produktu se kusový karbid křemíku drtí, mele, pere ve vodě, magnetuje a třídí na sítech na brousící zrna velikosti F14 až F220.

2.Chemické složení:

 provádí se na zrně F40 garantovaná analýza typická analýza
volný SiC 97,5 % min. 97,8 %
volný Si 0,8 % max. 0,46 %
volný SiO2 1 % max. 0,7 %
volný C 0,40 % max. 0,18 %
Fe 0,5 % max. 0,11 %
Al 1 % max. 0,1 %
CaO 0,5 % max 0,06 %
3.1. Magnetická separace F14 - F 100 F100 – F220
magnetická separace 1,0 % max. 2 % max.
kovové částice 0,001 % max. 0,001 % max.

3.2.  Objemová hmotnost

zrnitost g/dm3 min. zrnitost g/dm3 min. zrnitost g/dm3 min.
F10, F12 1380 F24,F30,F36 1420 F70 1400
F14 1390 F40,F46 1430 F80 1380
F16,F20,F22 1410 F54,F60 1420 F90 1380

3.3. Zrnitost

Zrnitostní složení zrn 99 A I b F22 až F 220 musí odpovídat požadavkům normy FEPA standard 42-D-1984. Po dohodě lze v rámci technologických možností dodat i zrnitostní směsi.

3.4. Barva – šedočerná

4.      Použití:
-výroba brousicích nástrojů a pomůcek s keramickým, pryskyřičným, magnezitovým, šelakovým a pryžovým pojivem
-výroba žárovzdorných desek, cihel i tvárnic, žárocementů a pěchovacích směsí
-tryskání suchou i mokrou metodou
-v keramickém průmyslu
-lapování,leštění
-při řezání kamene
-při řezání, broušení a leštění skel suchou i mokrou cestou
-plnivo do epoxidových pryskyřic pro zvýšení odolnosti vůči opotřebení
-výroba protiskluzových podlah a protiskluzových pásků na schody

 

 
ČÍM BROUSIT?
TvrdostLátka
1 mastek
2 sůl kamenná
3 kalcit (vápenec)
4 fluorit (kazivec)
5 apatit
6 živec (ortoklas)
7 křemen
8 topaz
9 umělý korund
9,5-10 karbid křemíku
10 diamant

MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI

 

TVRDOST Mohs

Látka

Tvrdost
Cín 1,8
Grafit 1,2
Hliník 2,9
Chrom 9
Kobalt 5,5
Křemík 7
Měď 3
Mosaz 3,5-4
Mramor 3-4
Nikl 3,8
Ocel 5-8,5
Olovo 1,5
Vosk 0°C 0,2 
Zinek 2,5
Zlato 2,5
Železo 4,5

 

   

KOLTEX COLOR, s.r.o.      2013

 

vyjaha&